MySQL-tietokannat

MySQL-tietokannat
MySQL-tietokanta on tehokas ja nopea työkalu suurien tietomäärien tallentamiseen ja etsimiseen. MySQL-tietokantoja käytetään laajalti mm. julkaisujärjestelmissä, verkkokaupoissa ja dynaamisten www-palveluiden osana.

Käyttäjätunnus ja salasana
MySQL-palveluun liittyy oma tietokanta, käyttäjätunnus ja salasana.
Huomaa, että MySQL-palvelun salasana on turvallisuussyistä eri kuin esim. ftp/ssh-käyttäjän salasana.

Palvelun käyttö Unix-komentotasolta
Tietokantojen hallintaan tarkoitettu mysql-ohjelma käynnistetään Unix-palvelussa komentoriviltä mysql- komennolla. Komentoon voi määritellä avattavan tietokannan ja käyttäjätunnuksen, esim. seuraavasti:

mysql tietokannannimi_db -u mysql-käyttäjätunnus -psalasana

MySQL-palvelimien osoite
MySQL-palvelimen osoite on ilmoitettu palvelun käyttäjätunnusten yhteydessä.

Unix-palvelimilla yhteys tietokantapalvelimeen tulee muodostaa normaalisti paikalliselle palvelimelle (localhost) ellei toisin ole ilmoitettu.

Windows-palvelimilla yhteys tietokantapalvelimeen tulee muodostaa ilmoitettuun tietokantapalvelimeen. Tarvittaessa MySQL-palvelua käytetään Windows-palvelimilla myös ODBC-linkin kautta.

Palvelun hallinta
Voit ottaa yhteyden MySQL-palvelimelle myös jollain MySQL-hallintaan suunnitellulla tuotteella.

MySQL-palvelua on mahdollista hallinnoida www-käyttöliittymän kautta osoitteessa MySqlAdmin.kotisivut.com

Hallintapalvelun avulla onnistuu mm. tietokannan varmuuskopiointi ja varmistetun datan palauttaminen