Palvelinkeskukset

Luotettavat palvelinkeskukset mahdollistavat digitalisoituvan liiketoiminnan

Kotisivut.comin palvelimet sijaitsevat Mediamin palvelinkeskuksissa Espoossa ja Helsingissä ja ne mahdollistavat maantieteellisen hajautuksen sekä toimintavarmat Internet-yhteydet usean operaattorin ja yhdysliikennepisteen kautta varmistettuina.

Palvelinkeskukset on suunniteltu varmistamaan palveluiden korkea käytettävyys kaikissa tilanteissa. Palvelutuotannon suunnittelun lähtökohtana on ollut vikasietoisuus, asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen sekä korkea tietoturva ja tietojen salassapito.

Mediamin Helsinki DC -palvelinkeskus on alansa edelläkävijä ja sen tehtävänä on mahdollistaa asiakkaidemme palveluiden saatavuus keskeytyksettä; kaikkina vuorokaudenaikoina ja jokaisena vuoden päivänä.

 

Turvallisuus
Palvelinkeskuksen turvallisuus on varmistettu kaikilla tasoilla.
Tekninen turvallisuus: palomuuri- ja IPS-laitteistot
Hallinnollinen turvallisuus: ITIL, ISO27001 ja PCI DSS parhaat käytännöt
Fyysinen turvallisuus: Palvelinkeskus on murtosuojattu sekä varustettu jatkuvalla videovalvonnalla ja murtohälytysjärjestelmällä.

Palvelinsali ja siihen liittyvät tilat on varustettu VESDA-paloilmaisinjärjestelmällä (Very Early Smoke Detection Apparatus), joka mitttaa ilmassa esiintyviä partikkeleita ja tunnistaa ilmassa esiintyvät savua ennakoivat hiukkaset jo ennen varsinaisen savun esiintymistä. Palvelinkeskuksen palosuojaus on toteutettu ympäristöystävällisellä Inergen-kaasusammutusjärjestelmällä.

Varmistetut verkkoyhteydet
Palvelinkeskus on kytketty usean operaattorin runkoverkkoon fyysisesti eri reittejä kulkevien valokuituyhteyksien kautta. Reititys toteutetaan vikasietoisella BGP4-reititysprotokollalla, jolloin verkon toimintavarmuus on varmistettu toisistaan riippumattomien verkkoyhteyksien avulla. Jokainen ip-paketti kulkee nopeimman mahdollisimman reitin kautta palvelinkeskukseemme, jolloin verkkoyhteyksien toiminta toteutuu takuuvarmana ja nopeana.

Varmistettu sähkönsyöttö
Palvelinlaitteistomme on suojattu sähkökatkon varalta UPS-laitteistoilla. Sähkökatkoksen aikana automaattisesti käynnistyvä generaattovarmistus takaa jatkuvuuden myös mahdollisten pidempien sähkökatkosten aikana. Sähkönsyöttö on toteutettu kahdennettuna, jolloin yksittäisen järjestelmän vikaantuminen ei vaikuta palveluiden toimintaan.

Kahdennettu jäähdytys
Jäähdytysjärjestelmä varmistaa palvelinkeskuksen toiminnan ja takaa vakioidun lämpötilan vuoden jokaisena päivänä. Kaikki jäähdytysjärjestelmän komponentit on vähintään kahdennettu katkottoman toiminnan varmistamiseksi.

Energiatehokkuus
Suomi on ihanteellinen sijoituspaikka palvelinkeskuspalveluiden tuottamiseen ja ilmastonsa ansiosta jäähdytys voidaan toteuttaaa hyödyntäen Suomessa vallitsevaa viileää ilmastoa. Hyödyn ovat huomanneet myös useat kansainväliset toimijat, kuten Google ja Facebook rakentaessaan konesalinsa pohjoismaihin.

Mediam Helsinki DC:n energiatehokas jäähdytysratkaisu mahdollistaa jäähdytyksen kohdistamisen juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Kun kylmät ja kuumat ilmavirrat eivät pääse sekoittumaan, saavutetaan suurempi tehotiheys ja parempi energiatehokkuus. Näin jäähdyttämiseen käytettävää energiaa säästyy.