Katkeamattoman sähkönsyötön turvaamiksi kaikki Kotisivut.comin palvelinkeskukset on toteutettu siten, että sähkönjakelun mahdolliset katkokset eivät vaikuta palveluidemme toimintaan. Myös tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät siirtoyhteydet on varmistettu pitempienkin sähkökatkosten ajaksi.

Energiamarkkinatilanteen vallitsevan tilanteen johdosta sähköyhtiö Fingrid Oyj on tiedottanut mahdollisten sähkön jakelurajoituksien vaikutuksista teletoimintaan ja viestintäverkkojen toimivuuteen. Sähkön rajallinen saatavuustilanne voi johtaa kiertäviin sähkökatkoksiin ja se voi vaikuttaa myös paikallisten Internet-yhteyksien toimintaan.

Sähkön saatavuuden varmistamiseksi kaikkien käyttämiemme palvelinkeskusten varavoimajärjestelmät on toteutettu siten, että sähkön riittävyys on turvattu myös poikkeusolosuhteiden aikana. Varmistaaksemme kilpailukykyisen sähköhinnoittelun, kehitämme jatkuvasti energian hankintaa hintasuojausten, PPA-sopimusten sekä suunnitteilla olevan oman aurinkoenergiatuotannon avulla huomioiden ympäristövastuullisuuteen liittyvät näkökohdat.

Teemme kaikkemme, jotta asiakkaittemme palvelut toimisivat kaikissa tilanteissa mahdollisimman hyvin. Mikäli haluat lisätietoja palveluidemme tavoitettavuudesta sähköpulan uhatessa, voit olla asiakastukeemme yhteydessä!