Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
6.10.2017 alkaen

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mediam Oy
Osoite: Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Y-tunnus: 1109595-7
Puhelinnumero: (09) 4270 5500
Sähköpostiosoite:

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö
Mediam Oy
PL 75, 02150 Espoo
Puhelinnumero: (09) 4270 5500
Sähköpostiosoite:

Rekisterin nimi

Kotisivut.com Internet-palvelut asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:
Asiakassuhteen hallinta ja ylläpito
Palveluiden ja verkkotunnusten rekisteröinti ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja asiakastiedotus
Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta

Rekisterin tietosisältö

Yritysasiakkaat: y-tunnus ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet.
Yksityisasiakkaat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti.
Tieto tilatuista palveluista, palveluiden käyttötiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta tilauksen yhteydessä saadut tiedot.
Mediamin omasta käytönhallintajärjestelmästä ja laskutusjärjestelmästä saadut tiedot.

Tietojen luovutukset ja siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään Mediamin sisäisessä käytössä palveluiden hallintaan, laskutuksen seurantaan ja asiakasviestinnän tietolähteenä. Tietoja ei luovuteta, vuokrata tai myydä rekisteristä kolmansille osapuolille Suomessa, EU tai ETA-alueella tai niiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on tallennettu Mediam Oy:n sisäiseen järjestelmään sähköisessä muodossa. Tallennuksessa käytettävät järjestelmät on suojattu suojausmenetelmin mukaanlukien SSL-salaus, palomuurisuojaus ja IPS-tunkeutumisenestojärjestelmä.

Manuaalinen aineisto: tietoja ei säilytetä tai käsitellä manuaalisena aineistona, esim. paperitulosteina.

Rekisteriä pääsevät käyttämään vain Mediamin työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan siltä osin, kuin heillä on tarve saada työtehtäviensä suorittamista varten tietoja rekisteristä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoonsa mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän ylläpitämässä rekisterissä ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.