Etätyön aikakaudella Microsoft 365 tarjoaa helpon ratkaisun verkon kautta tapahtuvan etätyön toteuttamiseen ja johtamiseen. Microsoft 365:n Office-sovellukset mahdollistavat verkon kautta tapahtuvan tiimityön muiden työntekijöiden kanssa. Palveluun sisältyvän Teams-sovelluksen avulla voidaan järjestää videopuheluita tai neuvotteluita organisaation sisäisesti tai asiakkaiden kanssa niin etäkonttorilla kuin toisilla toimipisteillä sijaitsevien henkilöiden kesken.

Microsoft 365-palvelut Kotisivut.comin kautta

Microsoft 365 on näppärä pilviaikakauden työkalupakki ja kommunikointialusta yritysten arjen tarpeisiin. Se sisältää työkalut videoneuvotteluihin, sähköpostipalvelun, jaetut kalenterit ja tiimityöympäristön sekä Microsoftin ohjelmistot organisaation käyttöön.

Miten yritys hyötyy Microsoft 365-palvelusta

Toimistotyöhön soveltuvien ohjelmistojen ja pilvipalveluiden kirjo on erittäin laaja.

Eri palveluntarjoajien kautta tilattavien palveluiden yhteenliittäminen ja käyttäminen voi muodostua tuottavuutta hidastavaksi tekijäksi sekä aiheuttaa turhautumista ja hämmennystä käyttäjissä eri käytäntöjen haltuunottamisessa ja ylläpitämisessä.

Microsoft 365 avulla yritys voi keskittää kaikki tarvittavat palvelut samaan ympäristöön, jolloin kaikki toiminnot ovat yhtenäisä ja yhtenäisiä läpi organisaation. Liiketoimin ta tehostuu kun yhteydenpito ja yhteistyö sujuu joustavasti kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kesken.

Käyttöönotto ja koulutus Kotisivut.comin kautta

Kotisivut.com tarjoaa tukea Microsoft 365:n käyttöönotossa. Autamme sinua, kun yrityksesi ottaa käyttöön Microsoft 365:n ominaisuuksia tai haluaa tehostaa ympäristöstä saatavaa hyötyä kartoituksen tai koulutuksen avulla. Pilvipalveluiden turvallisuuden varmistaminen onnistuu, kun asiantuntijamme kartoittavat tietoturvavaatimukset ja ottavat käyttöön parhaiden käytäntöjen mukaiset asetukset Kickstart-palvelumme avulla.

Palvelun varmistaminen suomalaiseen palvelinkeskukseen

Tarjoamme Microsoft 365-palveluun varmistuspalvelun (M365 Data Protection), jonka avulla kaikki yrityksen M365-palveluun tallentama arvokas data voidaan varmistaa esimerkiksi haittaohjelmien ja käyttäjän tekemien virheiden seurauksena tapahtuvan tietojen häviämisen varalta. Kaikki tieto varmistetaan turvalliseen suomalaiseen datakeskukseen, jolloin se on helposti palautettavissa kaikissa tilanteissa.